notariusz Bielsko-Biała
Kancelaria Notarialna
Dawid Więzik i Krzysztof Mika

baner

Notariusze

mgr Dawid Więzik - notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z notariatem związany od 2007r., kiedy to rozpoczął pracę w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej. Odbył aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Katowicach, zakończoną złożeniem we wrześniu 2012 roku egzaminu notarialnego. Od grudnia 2012 roku do grudnia 2013 roku pełnił funkcję asesora notarialnego w Bielsku-Białej. Od stycznia do czerwca 2014 roku, w związku ze zmianą ustawy Prawo o notariacie, wykonywał obowiązki zastępcy notarialnego. Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jako notariusz w Bielsku-Białej, prowadzi od 1 sierpnia 2014 roku własną Kancelarię Notarialną przy ul. Cechowej 18/4 w Bielsku-Białej w formie spółki cywilnej wraz z notariuszem Krzysztofem Miką.

mgr Krzysztof Mika - notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Bielsku-Białej odbył aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Krakowie zakończoną złożeniem we wrześniu 2011 roku egzaminu notarialnego. Przez ponad dwa lata pełnił funkcję asesora notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jako notariusz w Bielsku-Białej, prowadzi od 1 sierpnia 2014 roku własną Kancelarię Notarialną przy ul. Cechowej 18/4 w Bielsku-Białej w formie spółki cywilnej wraz z notariuszem Dawidem Więzikiem.


Izba Notarialna w Katowicach | Krajowa Rada Notarialna | Krajowy Rejestr Sądowy | Elektroniczne Księgi Wieczyste

kolumna notarialna

NOTARIAT RZECZYPOSPOLITEJ
LEX EST QUOD NOTAMUS

Kancelaria Notarialna Dawid Więzik
i Krzysztof Mika notariusze spółka cywilna
ul. Cechowa 18/4, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33-817-54-94, 502-411-844
e-mail: kancelaria@notariusz-bielsko.pl
Godziny urzędowania: pon.-czw.: 08:00 - 18:00, pt.: 8:00-15:00
Inne godziny oraz soboty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.